BEDRIJVEN GROEIEN EN VERANDEREN.

MET EEN EXTERNE FRISSE KIJK BEGELEIDEN WIJ U
BIJ DE ONTWIKKELING VAN EN HET RICHTING GEVEN AAN UW BEDRIJF.

Advies

Communicatie speelt een doorslaggevende rol bij het omzetten van bedrijfsdoelstellingen in concrete realisaties. De samenstelling én de kwaliteit van uw communicatiemix zijn factoren die bepalen of u al dan niet uw doelstellingen kunt realiseren binnen een realistische termijn.

buroplus begeleidt u bij het realiseren van uw doelstellingen. In de eerste plaats door het verlenen van advies bij de samenstelling van de optimale communicatiemix voor uw bedrijf. In een volgende fase kunnen we u eveneens begeleiden bij de implementatie van een integraal communicatieplan.

 

Wat houdt dit advies in?

buroplus neemt uw communicatie grondig onder de loep. We brengen knelpunten in kaart en stellen een communicatieplan voor, dat een verlengde is van uw bedrijfsstrategie.

We 'vertalen' de missie en de visie van uw bedrijf naar een coherent verhaal dat begrijpbaar én herkenbaar is voor alle stakeholders. Zij krijgen een antwoord op de vragen:

  • Waarom zou ik een klant worden van uw bedrijf?
  • Waarom zou ik ervoor kiezen om een medewerker te worden van uw bedrijf?
  • Waarom zou ik als medewerker mijn schouders zetten onder uw bedrijfsproject en uw missie en visie onderschrijven?
  • Waarom zou ik een financiële investering doen in uw bedrijf?
  • Waarom zou ik vanuit de gemeenschap uw bedrijf steunen?

buroplus adviseert voornamelijk KMO's in groei- en verandertrajecten. We onderscheiden daarin twee types van bedrijven

  • Bedrijven die zelf weinig of geen communicatie expertise in huis hebben doordat ze volledig opgeslorpt worden door hun (vaak technische) core business. Indien zij overtuigd zijn van de noodzaak van een een goede communicatiestrategie, kunnen we voor hen een zeer nuttige en belangrijke vertrouwensrol spelen.
  • Bedrijven die al wat stappen gezet hebben in hun communicatietraject, maar die er onvoldoende tijd kunnen voor vrijmaken. Zij hebben een goed beeld van het traject dat ze willen afleggen en zoeken een klankbord om ideeën af te toetsen. Voor hen spelen we graag de nuttige rol van sparringpartner, klankbord, of gewoon Friskijker.