STRATEGIE- EN COMMUNICATIEPARTNER
OP MAAT VAN DE (GROEI-)KMO

LAST VAN GROEIPIJN OF VERANDERSTRESS?
EEN EXTERNE FRISSE KIJK ZORGT VOOR NIEUWE INZICHTEN!

Onze missie

 • 1 op 2 start-, groei- of verandertrajecten in bedrijven verlopen niet zoals gepland. De belangrijkste oorzaak hiervoor is een mank lopende communicatie.
 • In 75% van de bedrijven is er sprake van 'bedrijfsblindheid'.
 • 45% van innovaties worden niet aangegeven door eigen medewerkers maar door externen.

Bedrijven hebben er dus baat bij als zij een beroep kunnen doen op een sparringpartner (of klankbord) die hen in de eerste plaats helpt bij het vertalen van hun bedrijfsdoelstellingen naar concreet operationeel beleid. Dankzij meer dan 25 jaar praktijkervaring (bottom-up) kan buroplus deze rol spelen. De doelstellingen van de klanten zijn de leidraad van buroplus en de basis voor een langetermijnsamenwerking.

We helpen onze klanten de juiste strategische keuzes te maken én te implementeren.

Een vertrouwensrelatie met onze klanten is een fundamentele vereiste.

Onze visie

 • Buroplus wil de slaagkansen van bedrijven in een start-, groei- of verandertraject verhogen. Dit d.m.v. het opzetten én implementeren van een communicatiestrategie die de vertaling is van hun algemene bedrijfsstrategie.
 • Buroplus wil een sparringpartner én vertrouwenspartner zijn voor deze bedrijven met focus op bedrijfsdoelstellingen en op een langetermijnsamenwerking.
 • Buroplus wil maximale kruisbestuiving genereren, zowel intern in bedrijven als extern tussen bedrijven door:
  • Te focussen op de doelgroep van KMO's met een aanverwante bedrijfsactiviteit (= externe kruisbestuiving)
  • Op de hoogte te blijven van actuele trends en communicatietechnologieën (= interne kruisbestuiving via een crossmediale communicatiemix)
 • Buroplus wil bijdragen om de kloof tussen bedrijven en onderwijs te verkleinen. Dit doen we door te fungeren als link tussen beiden en door onderzoeksvragen bij onderwijs en kennisinstellingen neer te leggen, onderzoeksprojecten te begeleiden en op te volgen.

Onze missie

 • 1 op 2 start-, groei- of verandertrajecten in bedrijven verlopen niet zoals gepland. De belangrijkste oorzaak hiervoor is een mank lopende communicatie.
 • In 75% van de bedrijven is er sprake van 'bedrijfsblindheid'.
 • 45% van innovaties worden niet aangegeven door eigen medewerkers maar door externen.

Bedrijven hebben er dus baat bij als zij een beroep kunnen doen op een sparringpartner (of klankbord) die hen in de eerste plaats helpt bij het vertalen van hun bedrijfsdoelstellingen naar concreet operationeel beleid. Dankzij meer dan 25 jaar praktijkervaring (bottom-up) kan buroplus deze rol spelen. De doelstellingen van de klanten zijn de leidraad van buroplus en de basis voor een langetermijnsamenwerking.

We helpen onze klanten de juiste strategische keuzes te maken én te implementeren.

Een vertrouwensrelatie met onze klanten is een fundamentele vereiste.