BEDRIJVEN GROEIEN EN VERANDEREN.

MET EEN EXTERNE FRISSE KIJK BEGELEIDEN WIJ U
BIJ DE ONTWIKKELING VAN EN HET RICHTING GEVEN AAN UW BEDRIJF.

Advies

Communicatie speelt een doorslaggevende rol bij het omzetten van bedrijfsdoelstellingen in concrete realisaties. De samenstelling én de kwaliteit van uw communicatiemix zijn factoren die bepalen of u al dan niet uw doelstellingen kunt realiseren binnen een realistische termijn.

buroplus begeleidt u bij het realiseren van uw doelstellingen. In de eerste plaats door het verlenen van advies bij de samenstelling van de optimale communicatiemix voor uw bedrijf. In een volgende fase kunnen we u eveneens begeleiden bij de implementatie van een integraal communicatieplan.

 

Wat houdt dit advies in?

buroplus neemt uw communicatie grondig onder de loep. We brengen knelpunten in kaart en stellen een communicatieplan voor, dat een verlengde is van uw bedrijfsstrategie.

We 'vertalen' de missie en de visie van uw bedrijf naar een coherent verhaal dat begrijpbaar én herkenbaar is voor alle stakeholders. Zij krijgen een antwoord op de vragen:

  • Waarom zou ik een klant worden van uw bedrijf?
  • Waarom zou ik ervoor kiezen om een medewerker te worden van uw bedrijf?
  • Waarom zou ik als medewerker mijn schouders zetten onder uw bedrijfsproject en uw missie en visie onderschrijven?
  • Waarom zou ik een financiële investering doen in uw bedrijf?
  • Waarom zou ik vanuit de gemeenschap uw bedrijf steunen?

buroplus adviseert voornamelijk KMO's in groei- en verandertrajecten. We onderscheiden daarin twee types van bedrijven

  • Bedrijven die zelf weinig of geen communicatie expertise in huis hebben doordat ze volledig opgeslorpt worden door hun (vaak technische) core business. Indien zij overtuigd zijn van de noodzaak van een een goede communicatiestrategie, kunnen we voor hen een zeer nuttige en belangrijke vertrouwensrol spelen.
  • Bedrijven die al wat stappen gezet hebben in hun communicatietraject, maar die er onvoldoende tijd kunnen voor vrijmaken. Zij hebben een goed beeld van het traject dat ze willen afleggen en zoeken een klankbord om ideeën af te toetsen. Voor hen spelen we graag de nuttige rol van sparringpartner, klankbord, of gewoon Friskijker.

Advies én implementatie op maat van uw bedrijf

bburoplus begeleidt uw bedrijf in de breedte én in de diepte. Elke groep van 'stakeholders' vraagt een andere benadering: klanten, leveranciers, medewerkers, investeerders en andere relaties. Voor elk van deze doelgroepen helpen we u bij het uitstippelen van het juiste traject.

uburoplus werkt oplossingsgericht en vormt een tandem met de klant. Dat u het beoogde resultaat bereikt, vinden we belangrijker dan dat we zelf een referentielijst met klinkende namen opbouwen.

rIn veel bedrijven zijn missie en visie helder geformuleerd, maar is er de behoefte om de strategie en de ideeën af te toetsen met een externe sparringpartner. buroplus biedt u een klankbord, een frisse kijk, een visie van buitenaf, zonder u een plan op te leggen. We zoeken in overleg naar de beste oplossingen waarbij zowel buroplus als de klant zich gelukkig voelen. Omdat onze klanten zich bevinden in zeer uiteenlopende sectoren, genereert onze aanpak een bijzondere kruisbestuiving en diversiteit en dus een win-win situatie voor iedereen.

oMeer dan 25 jaar praktijkervaring maakt dat we vooral werken in functie van concrete situaties en behoeften, niet vanuit algemene theorie.

pWe schrijven geen nieuw verhaal voor uw bedrijf. We vertellen ook geen verhaal dat niet past bij uw bedrijf. Elke organisatie hééft immers een eigen verhaal, dat boeiend genoeg is om naar buiten te brengen. Wij helpen u bij het vertalen van uw boodschap in functie van uw doelstellingen en van uw doelgroepen. 

lburoplus begeleidt u gedurende uw ganse traject. We laten u niet achter met een mooi plan, maar zetten mee de schouders onder uw groei- en verandertraject. Doordat we uw bedrijf door en door kennen, kunnen we snel en efficiënt meewerken en tot resultaat komen.

uMaximale efficiëntie door minimale doorgeefluiken. Als we externe, complementaire partners mee in een traject betrekken, dan werken we in team op een open en transparante manier. Er gaat dus géén kostbare tijd of waardevolle informatie verloren door interne briefings, opvolging of coördinatie. 

sRome is niet op één dag gebouwd, zegt een spreekwoord. Daarom stappen we met onze klanten graag in een langetermijntraject. Die vertrouwensrelatie is een vereiste om een bedrijf op een efficiënte manier te kunnen begeleiden en tot resultaat te komen.

affiliate tracking urlPatike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf